NVM Tuchtrechtspraak

NVM Klachtenprocedure

H
vrouw1et indienen van een klacht
Iedereen met een bepaald belang kan een klacht indienen over een NVM-makelaar of een NVM-kantoor. De klacht wordt in eerste instantie ingediend bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM. Deze afdeling bekijkt of er nog een oplossing mogelijk is tussen de NVM-makelaar en de klager. Als dat niet lukt of de klager stelt geen prijs op bemiddeling, dan wordt de klacht direct doorgestuurd naar de tuchtrechter.


De makelaar: uw eerste aanspreekpunt
De NVM hanteert het standpunt dat een makelaar in eerste instantie de gelegenheid moet krijgen om klachten over hem of zijn kantoor zelf op te lossen. De NVM gaat er daarom van uit dat u, voordat u zich met uw klacht tot de NVM wendt, uw klacht schriftelijk aan de makelaar bekend maakt. Omschrijf uw klacht helder en duidelijk en vermeld daarbij wat u verwacht van de makelaar. Na ontvangst van uw klacht zal de makelaar onderzoeken wat de oorzaak is van de klacht. Ook wordt gekeken naar de oplossing die daarbij past. Soms kan direct een antwoord worden gegeven op uw brief. Het is ook mogelijk dat de makelaar meer tijd nodig heeft om de klacht te onderzoeken. De makelaar laat u dan weten binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.


stafje4NVM-Consumentenvoorlichting: aanvullende informatie
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de makelaar, dan kunt u de klacht doorsturen aan de NVM, waar Consumentenvoorlichting de klacht verder in behandeling zal nemen. Ook is het mogelijk om telefonisch bij deze afdeling informatie in te winnen, voordat u een klacht indient bij de makelaar. NVM-Consumentenvoorlichting fungeert als aanspreekpunt voor een ieder, die bij een vraag of een klacht over een NVM-makelaar geïnformeerd wil worden. Naast informatie over NVM-makelaars in het algemeen en informatie over wat u van een NVM-makelaar mag verwachten, kan NVM-Consumentenvoorlichting u informeren over de moge­lijkheden om over uw klacht een oordeel te krijgen. NVM-Consumentenvoorlichting kan alleen informeren, niet oordelen.

NVM-Consumentenvoorlichting is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 11.30 uur op telefoonnummer: 030 - 6085189
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Correspondentie kunt u richten aan:
Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM
Afdeling Consumentenvoorlichting
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein

Indienen van een klacht
Voor het indienen van een klacht bij de NVM is het belangrijk dat u uw klacht duidelijk omschrijft. Voegt u ook kopieën van alle tot dan toe gevoerde correspondentie, bewijzen en andere relevante stukken die de klacht ondersteunen toe aan uw brief. Tevens dient u in uw klacht de volgende gegevens te vermelden: uw naam, adresgegevens en telefoonnummers en de naam en adresgegevens van de betreffende makelaar.

Beoordeling van uw klacht
Er zijn diverse mogelijkheden om een oordeel over een klacht te krijgen. Welke mogelijkheid de voorkeur verdient is afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Soms kan een kwestie opgelost worden door het verstrekken van (algemene) informatie. In andere gevallen ligt het meer voor de hand om de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Betalingsgeschillen kunnen vaak het beste door middel van een bindend advies opgelost worden door bijvoorbeeld een geschillencommissie. De afdeling Consumentenvoorlichting behoudt zich het recht voor om te trachten in der minne een voor klager bevredigende oplossing te bereiken. Daarbij is het mogelijk dat afdeling Consumentenvoorlichting uw correspondentie doorzendt naar de betrokken makelaar.

Aan de verschillende vormen van klachtenbeslechting kunnen voor u kosten verbonden zijn. In onderstaand schema vindt u hier een overzicht van.

Instantie
Eerste aanleg Hoger beroep

Behandeling bij NVM
Consumentenvoorlichting

 Gratis  Niet van toepassing
Geschil (SGC in Den Haag, consument)  € 77,50  Niet van toepassing
Geschil (SGB in Den Haag, professional)  € 500,- (ex BTW)  Niet van toepassing
Tuchtzaak  € 100,-  € 200,-